Аналитика KY

Кыргыз Республикасында жарандыкка кабыл алуу, жарандыкты аныктоо же жарандыгы жок адам деп таануу, өздүгүн ырастаган документтерди алуу жол-жобосу жөнүндө КОЛДОНМО

Аналитика
Ушул Колдонмо «Адилет» Укук Клиникасы» КФ БУУ УВКБ каржыланган долбоорунун алкагында өзгөртүлгөндү жана толуктоолорду эске алуу менен кайра басылып чыгарылууда.

Жарыяламанын авторлору тарабынан билдирелген ой пикирлери милдетүү түрдө БУУ УВКБ расмий көз карашын билдирбейт. Колдонмо Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга, алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктоого же жарандыгы жок адам деп таанууга, Кыргыз Республикасында инсандыгын ырастоочу документтерди алууга ниеттенген адамдарга арналган.

Колдонмонун мазмуну менен таанышуу мамлекеттик органдардын иштеп жаткан тутумунда багыттама алууга, ошондой эле инсандыгын ырастоодо зарыл болгон документтерди алуу максатында белгиленген талаптарды аткарууга жардам берет.

Толук документке шилтеме