Публикациялар KY

Жарандык иштер боюнча процесстик документтердин үлгүлөрүнүн ЖЫЙНАГЫ

Жыйнакты окуу

Бул басылма жарандык иштер боюнча сотко кайрылуунун жазуу жүзүндөгү формаларынын (доо арыздар, арыздар, өтүнүчтөр, даттануулар) үлгүлөрүн камтыйт. Жыйнак бир гана юристтерге жана адвокаттарга эмес, студенттерге, ЖОЖдордун окутуучуларына жана жарандык процесстин катышуучулары боло турган бардык адамдарга арналган.

Мындан тышкары, процесстик документтердин үлгүлөрүнүн жыйнагы, жарандардын көп убакытын жана каражатын коротпостон сотко доо арыздарды жана башка арыздарды өз алдынча туура толтуруулары үчүн, ошондой эле кийинчерээк өз укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн пайдалуу болот.