Публикации

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) институтунун ишмердүүлүгүн калктын өз укуктары жөнүндө маалыматтуулугунун контекстинде жана Кыргызстандагы адам укуктарынын туташ бузулуусун аныктоодо Акый

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) институтунун ишмердүүлүгүн калктын өз
укуктары жөнүндө маалыматтуулугунун контекстинде жана Кыргызстандагы адам укуктарынын
туташ бузулуусун аныктоодо Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ролун талдоо (“Конституциялык
кепилденген укуктарды сактоону жакшыртуу жана Кыргызстандагы көз карандысыз юридикалык
сектордун потенциалын өстүрүү” долбоорунун алкагында, 2021 декабрь)

Талдоого шилтеме