Аналитика

Кыргыз Республикасынын «Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө» мыйзам долбоорун талдоо

Аналитика Актуальное

(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин

расмий сайтында 2022-жылдын 28-сентябрында жарыяланган) 

Бишкек ш., 2022-жылдын 10-октябры

​Бул талдоо менен мамлекеттик, укук коргоочу, соттук органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, эл аралык, бейөкмөт, укук коргоочу уюмдар, ЖМКлар, жарандык активисттер, юристтер, окуу жайлардын студенттери жана бардык кызыкдар тараптар тааныша алышат.
    ​«Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө» мыйзам долбоорунун жоболорунун маанилүүлүгүнө байланыштуу адамдын сөз эркиндигине, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигине карата негизги укуктарын талаптагыдай ишке ашыруу жана коргоо үчүн, ошондой эле бул иштин мазмунун туура эмес түшүнүп алууга алып келиши мүмкүн туура эмес цитаталоого жол бербөө үчүн, талдоону колдонууда «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фондуна (http://adilet.kg/) шилтеме көрсөтүлүшү керек.

Документке шилтеме