«Адилет» Укуктук Клиникасы»
Коомдук Фонду

0 31265-35-13

Жарандарды жөнөкөйлөштүрүп каттоо жана адам укугун коргоо

15.03.2014

«Адилет» УК 2014-жылдын 1-мартынан баштап Европа бирлигинин көмөктөшүүсү менен, ошондой эле DCA Central Asia техникалык жардамы аркылуу «Жарандарды жөнөкөйлөштүрүп каттоо жана адам укугун коргоо» долбоорун жүзөгө ашыра баштады.

Долбоордун жалпы максаты

Адамдын укугун жана негизги эркиндиктерин кепилдөө үчүн жарандарды каттоонун системасын өзгөртүүдө сунуш кылынган жана маргиналдык ички мигранттар жетишсиз.
Россия падышачылыгынын доорунда эле жаралган Кыргыз Республикасындагы жарандарды каттоонун (катттоого алуунун) азыркы системасы өтө эле чаташкан жана бюрократиялуу жана Кыргызстандын жарандарына өздөрүнүн жарандык, саясий, экономикалык жана социалдык укуктарын жүзөгө ашырууда башкы бөгөт бойдон кала берүүдө. Өзгөчө муну жарандардын өтө аялуу категориялары: ички мигранттар жана «көмүскөдөгү жарандар*» даана сезишүүдө.

Долбоордун  негизги милдеттери

1. Ички мигранттардын  укуктарын эске алган, жарандарды каттоонун системасынын  тегерегеинде жарандык коом менен өкмөттүн ортосунда структуралык жана конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүү;
2. Жарандарды каттоонун жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболорун иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө  көмөктөшүү, бул ички мигранттарга жана көмүскөдөгү жарандарга өздөрүнүн социалдык жана саясий укуктарын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берет;
3. Ички мигранттардын жана көмүскөдөгү жарандардын чечимдерди кабыл алууга жана шайлоо процесстерине катышуусун кеңейтүү.

Бенефициарийлер жана долбоордун максаттуу аудиториялары

- Ички мигранттар;
- «Көмүскөдөгү» адамдар;
- Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;
-  КР Жогорку Кеңеши.

Ишинин түрлөрү

- юридикалык консультациялар;
- мамлекеттик, укук коргоо жана сот органдарында кызыкчылыктарды коргоп чыгуу;
- маалыматтык-укуктук семинарларды өткөрүү аркылуу жарандык коомдун уюмдарында, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында укуктук билимдердин деңгээлин көтөрүү;
- сүйлөшүүгө олтуруу жолу менен кызыкдар тараптар менен калкты каттоонун системасындагы реформаларды талкуулоо;
- каттоого алуу системасында жана инсандыкты тастыктаган документтерди алууда ички мигранттардын жана көмүскөдөгү адамдардын укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө;
- мыйзам чыгаруу иштери (долбоордун алкагында ӨЭУ долбоорун иштеп чыгуу).

Долбоор Кыргыз Республикасынын аймагында, Бишкек шаарында жана Чүй областында  жүзөгө ашырылат. Жүзөгө ашыруу мөөнөтү 2014-жылдын 1-мартынан 2016-жылдын 29-февралына чейин.
* Көмүскөдөгү жарандар – булар эч качан катттоого алынбаган, инсандыгын тастыктаган документтери жок адамдар. Аларда расмий документтер жок, ал эми алардын жашап жаткан фактысын кандай болсо да  эсепке алуунун жоктугу  аларды өзгөчө маргиналдуу кылат.

 

Баардык программалар