«Адилет» Укуктук Клиникасы»
Коомдук Фонду

0 31265-35-13

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо байкоочулар үчүн Эскерткич

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо байкоочулар үчүн Эскерткич
Категория
Дата 25.09.2017
Авторлор «Адилет» УК» КФ
Колом 1468.10 kb
Формат pdf
Жуктоп алуу Жуктоп алуу

Адилет шайлоонун жүрүшүндө жарандардын шайлоо жана шайлануу укуктары - бул алардын эл аралык деңгээлде таанылган укуктары. Шайлоонун максаты - өлкөдөгү саясий бийлик үчүн күрөштү тынчтык жолу менен чечүү, андыктан тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо шайлоо негизги ролду ойнойт.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштурулган шайлоолорго байкоо жүргүзүү - мамлекеттик бийликке болгон ишенимди жогорулатуу үчүн негизги мааниге ээ жана шайлоо процессинин ачык-айкындуулугун, жарандардын шайлоо укуктарын коргоону жөнгө салат. Байкоо жүргүзүүнүн негизги максаты – добуш берүүдө, добуштарды саноодо жана шайлоонун жыйынтыгын аныктоодо мыйзамды сактоо.

Колуңуздардагы бул Эскерткич талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан тийиштүү шайлоо учостогуна, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жиберилген байкоочулар багыт алуу үчүн, ошондой эле, алардын саясий партиянын же талапкердин мыйзамдуу кызыкчылыгын коргоо максатында шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча жүктөлгөн милдетин так аткарууга жардам берүү үчүн даярдалды.

Бул басылма Европа Биримдигинин колдоосу менен «Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын реформалоо боюнча жарандык коомдун демилгелери» долбоорунун алкагында даярдалды. Басылманын мазмуну «Адилет» Укуктук Клиникасы» Коомдук фондунун жоопкерчилиги болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.

Бардык публикациялар