«Адилет» Укуктук Клиникасы»
Коомдук Фонду

0 31265-35-13

Биз жонундо

«Адилет» Укуктук Клиникасы» Коомдук Фонду – Кыргызстандагы эң ири укук коргоо уюмдарынын бири, ал бүгүнкү күндө өзүнүн катарына 40 юристтерди жана  адвокаттарды, ошондой эле юридикалык кесипте  окуп жатышкан студент-волонтерлерди бириктирип турат.

Уюмдун миссиясы

адам укуктарын жана  эркиндигин коргоо, демократиянын принциптерин, адам укугунун жана укуктук мамлекеттин концепцияларын алга жылдыруу болуп саналат.
Аларды аткаруу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:

калктын калың катмарынын акысыз укуктук (адвокаттык) жардамдарга жетүүсүн камсыз кылуу жана алардын укуктук маданиятын жогорулатуу


Клиника өздөрүнүн укуктарын жана эркиндигин коргоого муктаж калктын өтө аялуу катмаларына акысыз укуктук жардамдарды көрсөтөт , алар:

 • мыйзам менен чатагы бар жашы жетпегендерге;
 • качкындарга жана башпаана издеген адамдарга;
 • апатриддерге;
 • айыл жериндеги жашаган аялдарга;
 • мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга.

Ушул иштердин алкагында  Клиника тарабынан төмөнку  иш аракеттер аткарылды:

 • 12 000ден ашык  консультациялар жүргүзүлдү;
 • мамлекеттик жана укук коргоо органдарында, соттордо 3500дөн ашык өкүлчүлүк жүргүзүлдү;
 •   «Адилет» УК КФнын адвокаттарынын кайрылуусу боюнча Женевада  Адам укуктары боюнча комитетте төрт ишти ийгиликтүү кароонун биринчи прецеденти болду;
 •   билим берүүчү компонент жана  тренинг иштери

Уюм иштеп турган 12 жылдын аралыгында Клиника тарабынан укук коргоо органдарынын кызматкерлери, судьялар, прокуратура кызматкерлери, Омбудсмен аппараты, КР чек ара кызматынын  аскер кызматчылары, бенефициарийлердин өздөрү үчүн 300дөн ашык  тренинг жана 170ге жакын окутуучу семинар өткөрүлдү.
Мындан тышкары, жыл сайын Клиниканын базасында конкурстук негизде тандалып алынган  өлкөнүн ЖОЖдорунун юридикалык факультеттеринин 4-5-курстарынын студенттери үчүн алардын потенциалдарын жогорулатуу жана адвокаттын практикалык көндүмдөрүнө ээ болуусу үчүн (жыл сайын 15-20 студентке)  билим берүүчү практикум өткөрүлүүдө. «Адилеттин» мектеби иштеп турган мезгилден бери 150дөн ашык студенттер окуудан өттү. Алардын көпчүлүгү ийгиликтүү ишке орношуп, ошол эле уюмдун өзүндө, ошондой эле прокуратура органдарында да, мамлекеттик мекемелерде да, эл аралык уюмдарда да кызматкер катары, анын ичинде өлкөнүн сырткаркы чектеринде да эмгектенип жатышат.
Клиника Вознесеновка айылындагы №14 колониянын (жашы жетпегендер үчүн) тарбияланоочулары үчүн китепкананы жабдууга жана оңдоого 15 миң АКШ доллары өлчөмүндө жардам көрсөттү. Соттордун окуу борборуна жана Башкы прокуратуранын прокурор-тергөө кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу борборуна, Кыргызстандын 6 ЖОЖнун   юридикалык факультеттерине компьютер жабдуулары жана адабияттар, Чүй жана Ош областтарынын мектептерине 20 миң АКШ доллары өлчөмүндө 8 миңге жакын окуу китептери берилди.

ченемдик-укуктук актыларды өркүндөтүү


 «Адилет» УК  бир катар ченемдик-укуктук актыларды даярдоого катышты, алардын арасында: «Качкындар жөнүндө» КР Мыйзамы, «ВИЧ/СПИД жөнүндө» КР Мыйзамы, КР Балдар жөнүндө кодекси, кылмыш-укук чөйрөсүндө эл аралык келишимдерди колдонуу үчүн көзөмөлдү туюштуруу тууралуу  Нускама бар, жаза жана администрациялык жоопкерчилик колдонулуучу КР жазыктык баңгизат саясатын гумандаштырууга, баңгизат каражаттарынын, психотроптук заттардын өлчөмдөрүн аныктоого  багытталган мыйзам долбоорлорун талкуулоого катышты. Клиника Кыргыз Республикасында каттоого алуу институтун жөнөкөйлөштүрүүгө багытталган  жарандарды эсепке алуу/ каттоого алуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча  сунуштарды иштеп чыгууга жана алга жылдырууга активдүү катышып келет.

агартуучулук жана илимий иштер


Уюм тарабынан адам укуктары боюнча, ВИЧ/СПИД боюнча окуу куралдарын иштелип  чыгып, жарык көрдү, алар боюнча  ИИБ кызматкерлерине, соттор, прокуратура, чек ара кызматынын  кызматкерлерине, ошондой эле качкындардын укуктук аспектилерине арналган  ченемдик-укуктук актылардын жыйнагы  чыгарылды. Жашы жетпегендердин укуктарын жана эркиндигин коргоонунун негизги принциптерин бекемдеген эл аралык жана улуттук  мыйзамдардын ченемдик-укуктук актыларынын жыйнагы чыгарылды. «Укуктун улуктугу: парламентаризмдин калыптануу мезгилинде Кыргыз Республикасында аны калыптандыруунун  проблемалары» тууралуу аналитикалык отчет даярдалды жана жарыяланды.
Качкындардын укуктары боюнча книг Гая С.Гудвин-Гиллдин жана Джеймс С.Хэтэуэянын китептерин орус тилине которуу ишке ашырылды, адам укуктары боюнча жыл сайын чыгуучу китеп үчүн аналитикалык баяндама жана башкалар даярдалды.
Уюмдун кызматкерлери адам укуктары боюнча эл аралык конференцияларга жана форумдарга активдүү катышып келишет. Клиниканын тийиштүү теориялык даярдыгы, ошондой эле укук коргоо иштеринде практикалык тажрыйбасы  бар квалификациялуу юридикалык кадрлары бар. Уюмда туруктуу негизде иштешкен 20дан ашык юристер адвокаттык лицензияларга ээ жана жарандык сыяктуу эле, кылмыш иштери боюнча да тажрыйбалары бар.
Клиника түзүлгөн учурдан баштап 40тан ашык долбоорлор жүзөгө ашырылды, аларды Бириккен Улуттар Уюмунун Качкындардын иштери боюнча Жогорку Комиссардын башкармалыгы,  Бириккен Улуттар Уюмунун Адамадын укуктары боюнча Жогорку Комиссардын башкармалыгы, Борбордук Азиядагы Дания чиркөө  жардамы, Борбордук Азиядагы Евразия фонду,  Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы,  Калктын саны жаатындагы Бириккен Улуттар Уюмунун фонду, Альберт Эйнштейн атындагы качкындар боюнча Немецтик  академиялык демилге тобу, улуттук азчылыктын иштери боюнча Жогорку Комиссардын башкармалыгы, Бишкектеги ОБСЕ борбору, Демократиялык институттар жана  Адам укугу боюнчя бюро,  Адам укугу боюнча Дания институту, ВИЧ/СПИД боюнча Борборлук Азия Программасы, «Сорос-Кыргызстан» фондусу, Норвегиялык Хельсинки Комитети, Бүткүл дүйнөлүк Банк, Кыргыз Республикасындагы АКШ Элчилигинин Демократиялык Комиссиясы, «Ачык коом»  фондусу сыяктуу эл аралык уюмдар каржылап жатышат.

Биздин принциптер


Уюм түзүлөр алдында 12 жыл мурда биз кабыл алган «Адилет» УК КФ кызматкерлеринин Этикалык кодексинин принциптерин сактоо жамаатык кубат-демибизди сактоодо, ишибиздин жигердүүлүгүнө жана өзүбүздүн ийгиликке жетүүбүздү ишеним менен кароого жардам берип жаткандыгына биз терең ишенебиз:

 • тилектештик жана жолдоштук сезими – «Бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн»
 • кардарларды күтө жана түшүнө билүү– «Акыйкаттык – бул чабал адамдын укугу»
 • кесипкөйлүк жана дайыма өзүн өзү өркүндөтүү- «Үмүттү тартуулоо үчүн көптү билүү керек»
 • башкалардын укугун коргогондо бекем болуу жана коркпоо – «Дүйнө тетири карап кеткен күндө да, мыйзам объективдүүлүктү сактайт. Укук коргоочу – үмүттүн акыркы чеги».